Технически университет

Колеж по енергетика и електроника

Катедра Електроника и компютърни системи и технологии

Технически университет

Колеж по енергетика и електроника

Катедра Електроника и компютърни системи и технологии

Катедра ЕКСТ

Информация за катедрата

Новини

Туристически преход на Витоша!

До Черни връх и обратно Черни връх е първенецът на четвъртата по височина планина в България и е приятно да го добавиш в списъка с постиженията си. Групата от студенти и преподаватели от нашата катедра го покори на 11.05.2019г. Туристическата групата стигна до хижа...

Учебен план

Запознайте се с програмата за обучение на студентите по различните дисциплини

Прием в КЕЕ

Запознайте се с условията по приема

Катедра ЕКСТ

Научете повече за катедрата

Гр. Ботевград, Учебен отдел

БОТЕВГРАД
Учебен отдел
бул. „България“ №31
гр. Ботевград
тел.: 0723 66 184, 0723 60 129

ТУ - София, бл. 2, каб. 2307Б

Канцелария
 
ТУ – София, бл. 2, каб. 2307Б

бул. „Кл. Охридски“ № 8

София,

тел. 029653643
e-mail:kee@tu-sofia.bg

Форма за контакт