Бази

КЕЕ база СОФИЯ

Координати за връзка
Адрес:
гр. София – 1797
бул. Кл. Охридски № 8
бл. 2, ет. 3, каб. 2307Б
тел: 962-45-77, 965-36-43

КЕЕ база БОТЕВГРАД

В база Ботевград на КЕЕ се намира катедра ЕЛЕКТРОНИКА и КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ и ТЕХНОЛОГИИ. Базата обслужва специалността „Приложна компютърна и електронна техника“. Базата на колежа в Ботевград разполага с учебен корпус и общежитие, разположени в красив парк непосредствено до спортната зала на града.
Учебеният корпус се състои от:

  • четири лекционни зали;
  • четири компютърни зали със скоростен Интернет;
  • шест лабораторни зали;
  • зала за езиково обучение;
  • фитнес зала;
  • библиотека;
  • конферентна зала
IMGP1604
Координати за връзка
Адрес:
2140 гр.Ботевград
бул.“България“31
e-mail: otk_bt@abv.bg
0723 / 60 – 129
0723 / 60 – 142

КЕЕ база КОЗЛОДУЙ

КЕЕ база Козлодуй

Координати за връзка

Професионална гимназия „Игор Курчатов“,
етаж 3, каб. 306, тел.: 0973 83 575