Ръководство

РЪКОВОДСТВО НА КОЛЕЖА

 Ganev96f ДИРЕКТОР
проф. д-р инж. Ивайло Ганев
   iganev@tu-sofia.bg
Vakarelska96f ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
доц.д-р инж. Татяна Вакарелска
  tvakarelska@tu-sofia.bg
 Naidenova96f Зам. директор по Научно-приложна дейност
доц. д-р И. Найденова
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
Електроника и Eлектроенергетика
доц. д-р инж. Валентин Ценев
 Ugrinov96f РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
Енергетика и машиностроене
доц. д-р инж. Пламен Угринов
УПРАВИТЕЛ база БОТЕВГРАД
инж.Първан Първанов
  0723/60142

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕКРЕТАР
Илза Сапунджиева

  02/965/3643

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Мирослава Хрелкова
ИНСПЕКТОР УЧЕБЕН ОТДЕЛ
база Ботевград
Ева Николова

  0723/66184

  eva_nikol@abv.bg

M.Vladova СЧЕТОВОДИТЕЛ
база Ботевград
Мая Владова
      0723/60129
 mimi СЧЕТОВОДИТЕЛ, КАСИЕР
база Ботевград
Мария Станева
  0723/60129