СОФИЯ Канцелария

СОФИЯ Учебен отдел

СОФИЯ Счетоводство

БОТЕВГРАД Учебен отдел

КОЗЛОДУЙ Канцелария

СОФИЯ

Канцелария
ТУ – София, бл. 2, каб. 2307Б
бул. „Кл. Охридски“ № 8, гр. София

тел. 029653643
e-mail:kee@tu-sofia.bg

Учебен отдел
ТУ – София, бл. 12, каб.
бул. „Кл. Охридски“ № 8, гр. София
тел. 9652351

Счетоводство
Студенски град, бл. 16 – ниско тяло, гр. София
тел.: 02 862 40 32
факс: 02 962 47 76

БОТЕВГРАД

Учебен отдел
бул. „България“ №31, гр. Ботевград
тел.: 0723 66 184, 0723 60 129

 

КОЗЛОДУЙ

Канцелария
сграда на ПГ „Игор Курчатов“, етаж 3, каб. 306
бул. „Освобождение“, гр. Козлодуй
тел.: 0973 83 575

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАКСИ:

IBAN: BG79UNCR96603107052915
BIC: UNCRBGSF – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

Форма за контакт