Информация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ в КЕЕ към ТУ – СОФИЯ

Кандидат-студентите подават документите за кандидатстване в Колежа по енергетика и електроника18 юни 2019 г. до 27 август 2019 г.

Приемът в КЕЕ към ТУ-София се осъществява с:

 • конкурсен изпит по математика (28 август 2019 г.);

или

 • със зрелостен изпит по една от дисциплините:
  • Математика;
  • Физика;
  • Български език и литература.

За кандидатстване се попълва заявление до директора с кодовете на специалностите, подредени съгласно желанието на кандидат-студента.

Всеки кандидат-студент получава талон с входящия номер, сградата и залата за явяване на конкурсния изпит (тест по математика) и документ за платена такса за кандидатстване.

Таксата за кандидатстване е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева).

Tя се заплаща само по банков път по  банкова сметка:

КЕЕ БАЗА БОТЕВГРАД
Банкови сметки: BG24UBBS80023106027902
BIС код на банката: UBBSBGSF
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

От такса се освобождават:

 • кръгли сираци
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%
 • военноинвалиди
 • лица, пребиваващи до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОМН

За явяване на теста по математика не се взима допълнителна такса.

  • Документите за кандидатстване са следните:
 • Оригинал на дипломата за средно образование и ксерокопие без нотариална заверка. Оригиналът се връща веднага след подаване на документите.
 • Уверение от Учебен отдел на колежа за заверени поне два семестъра от кандидатите, желаещи да възстановят студентските си права в същата специалност.

Документи за кандидатстване се приемат в:

КЕЕ към ТУ-София
кабинет № 2307 Б
Бл. 2 на ТУ-София
бул. „Св. Кл. Охридски” № 8
1 000 – София
тел.:(02) 965 36 43
тел.:(02) 965 23 51
тел.:(02) 962 45 77
КЕЕ към ТУ-София, база Ботевград
бул. „България” № 31
гр. Ботевград
тел.: (0723) 66 184, (0723) 60 129КЕЕ към ТУ-София, база Козлодуй
Професионална гимназия „Игор Курчатов“
етаж 3, каб. 306
гр. Козлодуй
тел.: (0973) 83 575

Кандидатстудентският тест по математика ще се проведе 8:30 ч. на 28.08.2019 г.

Резултатите от състезателния изпит по математика се обявяват не по-късно от 30 август 2019 г.

Класирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни да се информират за отделните класирания и срокове за записване (тел.: 02 965 36 43; тел.: 02 965 23 51; тел.: 02 962 45 77).

Класирането от първия етап се обявява на 31 август 2019 г.. от 3 до 7 септември – записване на приетите студенти или потвърждаване на участието за второ класиране.

Класирането от втория етап се обявява на 10 септември 2019 г., а записването става от 10 септември 2019 г. до 14 септември 2019 г.

Класираните кандидат-студенти се записват в определения срок в колежа. Записаните студенти, които не са класирани по първото си желание, ще бъдат прекласирани автоматично в следващите етапи на класиране или ще останат в същата специалност (ако писмено заявят това). Приетите, но не записали се студенти, или не подали декларации за продължаване на класирането отпадат от следващите етапи на класиране.

Пълна информация за кандидатстване може да се намери на адрес https://sites.google.com/site/collegetusofia/priem.

Документи за кандидат-студентска кампания 2019г.:

Помощни материали

Тестове от изпита по математика от предходни години (Тестове от 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.- pdf ).