Класиране

Класиране на приетите студенти за 2019/2020 учебна година

Специалност: Приложна електронна и компютърна техника(ПЕКТ)Ботевград

 
Вх. № Име, Презиме, Фамилия Бал
27.60
23.87
23.73
23.60
22.80
22.63
22.60
22.53
22.17
21.96
21.75
21.30
21.26
21.12
20.70
20.50
20.45
20.20
20.14
19.60
19.51
19.24
18.93
18.90
18.90
17.77
16.62
16.58
15.55
14.79
БЕЗ ПРАВО НА СУБСИДИЯ
20.54