Класиране

Класиране на приетите студенти за 2017/2018 учебна година

Специалност: Приложна електронна и компютърна техника(ПЕКТ)Ботевград

 
Вх. № Име, Презиме, Фамилия Бал
3022  Христина Красимирова Калонкина 27.60
3033 Миглена Валентинова Даскалова 23.87
3016 Николай Цветанов Маринов 23.73
3009 Вася Георгиева Василева 23.60
3034 Валентин Димитров Лингурски 22.80
3008 Преслав Пламенов Пеев 22.63
3013 Димитър Христинков Лазарски 22.60
3003 Николай Василев Пеев 22.53
3020 Дарио Весков Мицев 22.17
3006 Поля Иванова Гешовска 21.96
3026 Петър Веселинов Георгиев 21.75
3005 Габриела Тодорова Иванова 21.30
3029 Михаил Стоянов Стойнов 21.26
3023 Евлоги Руменов Георгиев 21.12
3011 Марио Валентинов Тодоров 20.70
3014 Емил Стефанов Говедарски 20.50
3010 Виктор Веселинов Цоков 20.45
3004 Емануил Страхилов Пандуров 20.20
3018 Петко Константинов Колев 20.14
3025 Преслав Галинов Георгиев 19.60
3012 Николина Маринова Трифонова 19.51
3015 Велин Стефанов Делчев 19.24
3017 Даниел Диянов Димитров 18.93
3021 Георги Иванов Ганчев 18.90
3001 Ивелин Светлов Иванов 18.90
3028 Георги Николов Николов 17.77
3007 Васил Маринов Христов 16.62
3032 Митко Алексиев Тодоров 16.58
3002 Йордан Асенов Маринов 15.55
3035 Мирослав Иванов Босовски 14.79
БЕЗ ПРАВО НА СУБСИДИЯ
3024 Добрин Добринов Велчев 20.54