График на учебния процес 2018/2019

Учебен Процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2017/2018 1 14.09.2018 – 21.09.2018
Учебни занятия за зимен семестър 15 25.09.2018 – 21.12.20178
02.01.2019 – 15.01.2019
Коледна ваканция 1 22.12.2018 – 01.01.2019
Зимна изпитна сесия 3 16.01.2019 – 03.02.2019
Зимна поправителна сесия 1 04.02.2019 – 09.02.2019
Учебни занятия за летен семестър 15 11.02.2019 – 25.04.2019
07.05.2019 – 31.05.2019
Великденска ваканция 1 26.04.2019 – 03.05.2019
Лятна изпитна сесия 3 03.06.2019 – 22.06.2019
Годишна поправителна сесия 1 24.06.2019 – 29.06.2019

 

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2018/2019 1 Седмицата преди започването на учебните занятия за учебната 2010/2020 г.

Празнични дни: 22.09.2018 г.; 01.11.2018 г.; 08.12.2018 г.; от 24.12.2018 г. до 26.12.2018 г. /Коледни празници/; 01.01.2019 г.; 03.03.2019 г.; от 26.04.2019 г. до 29.04.2019 г. /Великденски празници/; 01.05.2019 г.; 06.05.2019 г.; 24.05.2019 г.

*График на учебния процес 2018/2019 година за образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ е приет на на 25.04.2018 г.