График на учебния процес 2021/2022

Учебен Процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2020/2021 2 16.09.2021 – 30.09.2021
Учебни занятия за зимен семестър 15 02.10.2021 – 23.12.2021
08.01.2022 – 31.01.2022
Коледна ваканция 2 24.12.2021 – 07.01.2022
Зимна изпитна сесия 3 01.02.2022 – 20.02.2022
Учебни занятия за летен семестър 15 21.02.2022 – 21.04.2022
9.05.2022 – 28.06.2022
Великденска ваканция 2 22.04.2022 – 05.05.2022
Лятна изпитна сесия 2 29.06.2022 – 12.07.2022
Годишна поправителна сесия 1 13.07.2022 – 21.06.2022
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2021/2022 2 Седмицата преди започването на учебните занятия за учебната 2021/2022 г.

Празнични дни:  01.11.2021 г.; от 24.12.2021 г. до 28.12.2021 г. /Коледни празници/; 01.01.2022 г.; 03.03.2022 г.; от 22.04.2022 г. до 25.04.2022 г. /Великденски празници/; 01.05.2022 г.; 06.05.2022 г.; 24.05.2022 г.

*Има отделен График на учебния процес 2021/2022 година за абсолвенти, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 2022 г.