График на учебния процес 2019/2020

Учебен Процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2017/2018 2 09.09.2019 – 20.09.2019
Учебни занятия за зимен семестър 15 24.09.2019 – 20.12.2019
02.01.2020 – 15.01.2020
Коледна ваканция 1 23.12.2019 – 01.01.2020
Зимна изпитна сесия 3 16.01.2020 – 01.02.2020
Зимна поправителна сесия 1 03.02.2020 – 08.02.2020
Учебни занятия за летен семестър 15 10.02.2020 – 16.04.2020
27.04.2020 – 29.05.2020
Великденска ваканция 1 17.04.2020 – 26.04.2020
Лятна изпитна сесия 3 01.06.2020 – 20.06.2020
Годишна поправителна сесия 1 22.06.2020 – 27.06.2020
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2019/2020 1 Седмицата преди започването на учебните занятия за учебната 2019/2020 г.

Празнични дни: 23.09.2019 г.; 01.11.2019 г.; от 23.12.2019 г. до 26.12.2019 г. /Коледни празници/; 01.01.2020 г.; 03.03.2020 г.; от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г. /Великденски празници/; 01.05.2020 г.; 06.05.2020 г.; 25.05.2020 г.

*График на учебния процес 2019/2020 година за образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ е приет от АС на 24.04.2019 г.