График на учебния процес 2017/2018

Учебен Процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2016/2017 1 15.09.2017 – 21.09.2018
Учебни занятия за зимен семестър 15 25.09.2017 – 22.12.2017
02.01.2018 – 13.01.2018
Коледна ваканция 1 23.12.2017 – 01.01.2018
Зимна изпитна сесия 3 15.01.2018 – 03.02.2018
Зимна поправителна сесия 1 05.02.2018 – 10.02.2018
Учебни занятия за летен семестър 15 12.02.2018 – 05.04.2018
12.04.2018 – 02.06.2018
Великденска ваканция 1 06.04.2018 – 11.04.2018
Лятна изпитна сесия 3 04.06.2018 – 23.06.2018
Годишна поправителна сесия 2 25.06.2018 – 30.06.2018

 

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2017/2018 1 Седмицата преди започването на учебните занятия за учебната 2018/2019 г.

Празнични дни: 22.09.2017 г., 01.11.2017 г.,08.12.2017 г., 25-26.12.2017 г. (Коледа), 01.01.2018 г., 03.03.2018 г.,
06.04.2018 г. (Разпети петък), 08 и 09.04.2018г. (Великден); 06.05.2018 г., 24.05.2018 г., 06.09.2018 г.; 22.09.2018 г.

*График на учебния процес 2017/2018 година за образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ е приет на 26.04.2017 г.

разпечати