График на учебния процес

Учебен Процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2015/2016 1 15.09.2016 – 24.09.2016
Учебни занятия за зимен семестър 15 26.09.2016 – 23.12.2016
02.01.2017 – 14.01.2017
Коледна ваканция 1 24.12.2016 – 01.01.2017
Зимна изпитна сесия 3 16.01.2017 – 04.02.2017
Зимна поправителна сесия 1 06.02.2017 – 11.02.2017
Учебни занятия за летен семестър 15 13.02.2017 – 13.04.2017
24.04.2017 – 03.06.2017
Великденска ваканция 1 17.04.2017 – 22.04.2017
Лятна изпитна сесия 3 05.06.2017 – 24.06.2017
Годишна поправителна сесия 2 26.06.2017 – 01.07.2017

 

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2016/2017 1 Седмицата преди започването на учебните занятия за учебната 2017/2018 г.

Празнични дни: 22.09.2016 г., 01.11.2016 г.,08.12.2016 г., 24-25.12.2016 г. (Коледа), 01.01.2017 г., 03.03.2017 г.,
14.04.2017 г. (Разпети петък), 15 и 16.04.2017г. (Великден); 06.05.2017 г., 24.05.2017 г., 06.09.2017 г.; 22.09.2017 г.

*График на учебния процес 2016/2017 година за образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ е приет на 27.04.2016 г..

разпечати