График на учебния процес 2022/2023

Учебен Процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2020/2021 2 19.09.2022 – 30.09.2022
Учебни занятия за зимен семестър 15

01.10.2022 – 23.12.2022

07.01.2023 – 29.01.2023

Коледна ваканция 2 24.12.2022 – 06.01.2023
Зимна изпитна сесия 3 30.01.2023 – 19.02.2023
Учебни занятия за летен семестър 15

20.02.2023 – 13.04.2023

21.04.2023 – 11.06.2023

Великденска ваканция 1 14.04.2023 – 20.04.2020
Лятна изпитна сесия 3 12.06.2023 – 02.07.2023
Годишна поправителна сесия 2 03.07.2023 – 16.07.2023
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2022/2023 2 Две седмици преди започването на учебните занятия за уч. 2023/2024 г.

Празнични дни:  01.11.2022 г.; от 24.12.2022 г. до 28.12.2022 г. /Коледни празници/; 01.01.2023 г.; 03.03.2023 г.; от 14.04.2023 г. до 20.04.2023 г. /Великденски празници/; 01.05.2023 г.; 06.05.2023 г.; 24.05.2023 г.

*Има отделен График на учебния процес 2022/2023 година за абсолвенти, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 2022 г.

Г  Р  А  Ф  И  К

на учебния процес за учебната 2022/2023 година

за образователно-квалификационна степен „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

в Технически колеж – София при Технически университет – София

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕАбсолвенти

 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС БРОЙ СЕДМИЦИ ПЕРИОД
Годишна ликвидационна сесия за учебната 2021/2022 г. 2 19.09.2022 – 30.09.2022
Зимен семестър 15

01.10.2022 – 23.12.2022

07.01.2023 – 29.01.2023

Коледна ваканция 2 24.12.2022 – 06.01.2023
Зимна изпитна сесия 3 30.01.2023 – 19.02.2023
Летен семестър 12

20.02.2023 – 13.04.2023

21.04.2023 – 21.05.2023

Великденска ваканция 1 14.04.2023 – 20.04.2020
Лятна изпитна сесия 3 22.05.2023 – 11.06.2023
Годишна поправителна сесия 2 12.06.2023 – 25.06.2023
Държавни изпити 3 10.07.2023 – 30.07.2023