Изпити

Графикът можете да изтеглите от тук

ГРАФИК за провеждане на ЛЯТНАТА изпитна сесия,

2017/2018 год.

I курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
Висша математика 2 гл. ас. М. Тодорова 06/06/2018 10:30 л.з.2 26/06/2018 10:30 л.з.2
Основи на електротехниката доц. д-р Д. Минков 09/06/2018 9:00 ч л.з. 2 30/06/2018 9:00 л.з.2
Електрически измервания доц. д-р Д. Минков 16/06/2018 9:00 ч л.з. 2 30/06/2018 9:00 л.з.2
Полупроводни-кови елементи ас. Н. Спасова 23/06/2018 9:00 ч л.з. 2 27/06/2018 9:00 ч л.з.2
 Технически англ. език 2 ч. (ТО) маг.Петя Петрова  –  –  – 26/05/2018  8:15  л.з.2
ПИК 2 (ТО) Доц. д-р М. Попов 12/05/2018 16:15 л.з.2

 

II курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
Операционни системи доц. д-р М. Попов 09/06/2018 13:00 л.з.1  30/06/2018 13:00 л.з.1
Организация и микроархитекту-ра на компютъра  проф. дтн Р.Романски 16/06/2018 10:30 л.з.1 30/06/2018 11:30 л.з.1
Цифрова схемотехника  доц. д-р Г.Спасов 23/06/2018 10:00  л.з.1 30/06/2018 14:00 л.з1
Системи за управление на база от данни доц. д-р М. Попов 10/06/2018 13:00 л.з.1 30/06/2018  13:30 л.з.1
Компютърна периферия (ТО) ас. Ел. Първанова  20/06/2018 10:00 л.з.1
Конструкция и технология на ел.апаратура (ТО) Инж. Здр. -Чобанова 25/06/2018  10:00 л.з.1

 

III курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
Програмни среди  доц. д-р Т.Иванова 09/06/2018 10:00 л.з.1 26/06/2018 11:30 л.з.1
Тестване и диагностика на електронни схеми и системи доц. д-р П-Радойска 10/06/2018 10:00 л.з.1 28/06/2018  16:00 л.з.1
Сензори и сензорни устройства (ТО) гл.ас. д-р В.Ценев 10/06/2018* 9:00 л.з.1 17/06/2018 9:00 л.з.1
Мултимедия и основи на WEB дизайна (ТО) ас. Ел. Първанова 16/06/2018* 10:00 л.з.1 20/06/2018 10:00 л.з.1
 Виртуални инструменти в електрониката (ТО) ас. инж. Н. Спасова 31/05/2018* 9:30 л.з.1 27/06/2018 10:00 л.з.1

* Допълнителни дати.