Изпити

Графикът можете да изтеглите от тук

ГРАФИК за провеждане на ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ,

2017/2018 год.

 

 

I курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
Висша математика 1 гл. ас. М. Тодорова 27/01/2018 10:30 л.з.2
Физика доц. д-р Д. Минков 20/01/2018 9:00 ч л.з. 2 10/02/2018 9:00 л.з.2
Материали и компоненти за електрониката доц.д-р Г. Спасов 21/01/2018 10:00 ч л.з. 2
Икономика маг. С. Миланова 28/01/2018 10:00 ч л.з. 2
ПИК 1 доц. д-р  М. Попов 14/01/2018 16:25 л.з.2 11/02/2018 13:00 л.з.2

 

II курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
Синтез и анализ на алгоритми  доц. д-р П. Радойска 04/02/2018. 9:30 л.з.1  11/02/2018 9:30 л.з.1
 Компютърни мрежи  доц. д-р П. Радойска  – 11/02/2018 11:30 л.з.1
 Програмни езици  доц. д-р М. Попов 21/01/2018 13:00  л.з.1 11/02/2018 13:00 л.з.2
Анализ и синтез на логически схеми инж. З.Чобанова 10/02/2018  13:30 л.з.1
Аналогова Схемотехника доц. д-р М. Иванова 20/01/2018 12:30 л.з.1  10/02/2018 10:30 л.з.1
Приложна компютърна графика доц. д-р М. Иванова 20/01/2018 10:30 к.з.4  10/02/2018  10:30 л.з.1

 

III курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
Микропроцесорна техника  доц. д-р В. Христов 27/01/2018 11:00 л.з.1  –  –
САД технологии в електрониката ас. инж. Н. Спасова 28/01/2018 9:30 л.з.1 10/02/2018  13:00 с.з.1
Компютърно управляеми технологии гл.ас. д-р В.Ценев 14/01/2018 9:00 с.з.1 21/01/2018 9:00  с.з.1
Компютърни архитектури проф. д.т.н. Р. Романски 20/01/2018 10:30 л.з.1  –
Интернет технологии доц. д-р М. Иванова 10/02/2018 10:30 л.з.1
Системи за еправление на качеството и околната среда доц. д-р Д. Минков 10/02/2018 9:00 л.з.2