Изпити

ГРАФИК за провеждане на ЛИКВИДАЦИОННАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ,

2016/2017 год.

I курс
Дисциплина Преподавател Ликвидационна сесия
дата час зала
Висша математика 1 и 2 гл. ас. М. Тодорова * * *
Физика доц. д-р Д. Минков 05.09.2017 9:30 ч л.з. 2
Материали и компоненти за ел. доц.д-р Г. Спасов 04.09.2017 11:30 ч л.з. 1
ППЕ гл. ас. Н. Спасова 04.09.2017 9:30 ч л.з. 2
ПИК 1 и ПИК 2 доц. д-р  М. Попов * * *
ОЕ доц. д-р Д. Минков, инж. Г.Гаврилов 05.09.2017 9:30 ч л.з. 2
ЕИ доц. д-р Д. Минков, инж. Г.Гаврилов 05.09.2017 9:30 ч л.з. 2

 

II курс
Дисциплина Преподавател Ликвидационна сесия
дата час зала
 САА  доц. д-р П. Радойска 09.09.17 г. 10:00 с.з.1
 Компютърни мрежи  доц. д-р П. Радойска 09.09.17 г. 10:00  с.з.1
 Програмни езици  доц. д-р М. Попов 09.09.17 г. 12:00  л.з.1
 СУБД  доц. д-р М. Попов 09.09.17 г. 12:00  л.з.1
 Операционни системи  доц. д-р М. Попов 09.09.17 г. 12:00  л.з.1
 ОМАК  проф. дтн Р. Романски 08.09.17 г. 10:30 л.з.1
 ЦСх доц.д-р Г. Спасов 04.09.2017  11:30 л.з. 1
КТЕА доц.д-р Г. Спасов 04.09.2017  11:30 л.з. 1
АСЛС инж. З.Чобанова 09.09.2017 10:00 с.з. 1
Комп. Периферия ас.Е.Първанова 04.09.2017 10:00 с.з.1
АнСхТ доц. д-р М. Иванова 09.09.2017 13:00 л.з.1
ПКГ доц. д-р М. Иванова 09.09.2017 13:00 л.з.1

 

III курс
Дисциплина Преподавател Ликвидационна сесия
дата час зала
ТДЕСС  доц. д-р П. Радойска 09.09.2017 10:00 с.з.1
ИИ web технол.  доц. д-р Т. Иванова 07.09.2017 14:00 к.з.2
Програмни среди доц. д-р Т. Иванова 07.09.2017 14:00 к.з.2
МПТ и едноч. контр. доц. д-р В. Христов * * *