Изпити

Графикът можете да изтеглите от тук

ГРАФИК за провеждане на ЗИМНА изпитна сесия,

2018/2019 год.

I курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
Висша математика 1 гл. ас. д-р М. Тодорова 03.02.2019 10:30 л.з.2 л.з.2
Физика доц. дтн Д. Минков 26.01.2019 9:30 л.з.2 л.з.2
Материали и компоненти за електротехниката доц. д-р Г. Спасов 27.01.2019 10:30 л.з.2 л.з.2
 Икономика доц. д-р М. Малинов  20.01.2019 10:30 л.з.2 л.з.2
 ПИК 1 (ТО) доц. д-р М. Попов  – 06.01.2019 16:26  л.з.2
II курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
САА доц. д-р П.Радойска 27.01.2019 9:00 л.з.2 03.02.2019 10:00 л.з.1
КМ (ТО) доц. д-р П.Радойска 03.02.2019 12:00 л.з.1
 ПКГ доц.д-р М.Иванова 19.01.2019 12:00 л.з.1 09.02.2019 12:00 л.з.1
 Програмни езици доц.д-р М.Попов  20.01.2019 12:00 л.з.2 л.з.1
 Аналогова Схемотехника  доц.д-р М.Иванова 19.01.2019 9:00 л.з.1 09.02.2019 9:00 л.з.1
АСЛС (ТО)  инж. З.Чобанова 10.02.2019 10:30 л.з.1
III курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
 МПТ е едн.контр. доц. д-р В. Христов  19.01.2019  9:00  л.з.1 10.02.2019 9:00 л.з.1
 CAD технол. в ел.  ас. Н. Спасова 12.01.2019 9:00 к.з.2 л.з.1
 Компютърно управляеми технологии  гл.ас.д-р В. Ценев  13.01.2019 9:00 с.з.1 20.01.2019 9:00 с.з.1
 Компютърни архитектури проф. д.т.н. Р. Романски 26.01.2019 10:30  л.з.1 л.з.1
 Интернет технологии (ТО) доц.д-р М.Иванова  – 09.02.2019 10:30 л.з.1
СУК и ок.ср. (ТО) доц. дтн Д. Минков

* Допълнителни дати.

ГРАФИК за провеждане на ЛЯТНАТА изпитна сесия,

2018/2019 год.

I курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
Висша математика 2 гл. ас. М. Тодорова л.з.2
Основи на електротехниката доц. д-р Д. Минков л.з.2
Електрически измервания доц. д-р Д. Минков л.з.2
Полупроводни-кови елементи ас. Н. Спасова л.з.2
 Технически англ. език 2 ч. (ТО) маг.Ваня Иванова  л.з.2
ПИК 2 (ТО) Доц. д-р М. Попов л.з.2
II курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
Операционни системи доц. д-р М. Попов л.з.1
Организация и микроархитекту-ра на компютъра  проф. дтн Р.Романски л.з.1
Цифрова схемотехника  доц. д-р Г.Спасов л.з1
Системи за управление на база от данни доц. д-р М. Попов л.з.1
Компютърна периферия (ТО) ас. Ел. Първанова л.з.1
Конструкция и технология на ел.апаратура (ТО) Инж. Здр. -Чобанова л.з.1
III курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
Програмни среди  доц. д-р Т.Иванова л.з.1
Тестване и диагностика на електронни схеми и системи доц. д-р П-Радойска л.з.1
Сензори и сензорни устройства (ТО) гл.ас. д-р В.Ценев л.з.1
Мултимедия и основи на WEB дизайна (ТО) ас. Ел. Първанова л.з.1
 Виртуални инструменти в електрониката (ТО) ас. инж. Н. Спасова л.з.1

* Допълнителни дати.