Изпити

ГРАФИК за провеждане на ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ,

2016/2017 год.

I курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
В. Математика 1 Гл. ас. М. Тодорова 29.01.17 10:30 ч л.з. 2 12.02.17 10:30 ч л.з. 2
Физика Доц. д-р Д. Минков 21.01.17 9:30 ч л.з. 2 11.02.17 9:30 ч л.з. 2
Материали и компоненти за ел. Доц.д-р Г. Спасов 22.01.17 9:30 ч л.з. 2 * 9:30 ч л.з. 2
Икономика Маг.д-р С. Миланова 28.01.17 10:00 ч л.з. 2 12.02.17 12:00 ч л.з. 2
ПИК 1(ТО) Доц. д-р  М. Попов * * л.з. 2

 

II курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
Синтез и анализ на алгоритми Доц. д-р П. Радойска 20.01.17 10:00 ч л.з. 1 29.01.17 10:00 ч л.з. 1
Аналогова схемотехника Доц. д-р М. Иванова 04.02.17 12:30 ч к.з. 4 11.02.17 10:30 ч к.з. 4
Програмни езици Доц. д-р М. Попов 21.01.17 12:00 ч л.з. 2 * * *
Приложна комп. графика Доц. д-р М. Иванова 04.02.17 10:30 ч к.з. 4 12.02.17 12:00 ч к.з. 4
Комп. мрежи (ТО) Доц. д-р П. Радойска 06.02.17 9:30 л.з. 2
Анализ и синтез на логически схеми (ТО) Доц. д-р П. Радойска
Ас. Здр. Чобанова
06.02.17 9:30 л.з. 2

 

III курс
Дисциплина Преподавател Редовна сесия Поправителна сесия
дата час зала дата час зала
МПТ е едн.контр. Доц. д-р В. Христов 21.01.17 12:00 с.з. 1 * * с.з. 1
CAD технол. в ел. Гл. ас. д-р Н. Спасова 21.01.17 10:00 л.з. 1 * * л.з. 1
Компютърно управляеми технологии Гл. ас. д-р В. Ценев 29.01.17 9:00 л.з. 1 05.02.17 9:00 л.з. 1
Компютърни архитектури Проф. д.т.н. Р. Романски 28.01.17 10:30 л.з. 1 * * л.з. 1
Интернет технологии (ТО) Доц. д-р М. Иванова 11.02.17 10:30 к.з. 4
СУК и ок.ср. (ТО) Доц. д-р Д. Минков 11.02.17 9:30 л.з. 2

График на изпитите зимен семестър 2016/2017г.