Примерни материали

Ученическо състезание

ЗАБАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  Ботевград

Раздели

1. Програмиране

Конспект
Примерен тест
Примерна задача

2. Уеб дизайн

Конспект
Примерен тест
Примерна Задача

3. Електроника

Конспект
Примерен тест
Примерна Задача

4. Компютърни мрежи

Конспект
Примерен тест
Примерна Задача

назад