Регламент

Ученическо състезание

ЗАБАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  Ботевград

Състезанието се организира от катедра ЕКСТ на КЕЕ към ТУ-София

Дневен ред на състезанието:

  • 14:00 – 14:30 – тест
  • 14:45 – обявяване на резултатите от теста
  • 15:00 – 16:00 – практическа задача
  • 16:00 – 17:00 – проверка на изпълнение на задачите, класиране, надписване на дипломи
  • 17:30 – раздаване на дипломи в Исторически музей Ботевград

Регламент

Състезанието се провежда в четири категории и два тура.
Категориите са:

  1. Уеб дизайн
  2. Програмиране
  3. Електронни схеми

Първи тур

Включва тест с въпроси от съответната категория.

Време за изпълнение на теста – 30 минути.

Тестовете се проверяват веднага от преподаватели на КЕЕ и учениците се класират съобразно събраните точки.

Първите 10 ученика от всяка категория продължават във втори тур.

Втори тур

Включва задачи от съответната категория, които се изпълняват на компютър или в лабораторна зала.

Време за изпълнение на задачите – един астрономически час.

Комисията оценява изпълнението на задачите според предварително зададени критерии.

назад