Текуща информация

Пето ученическо състезание
ЗАБАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 2019 Ботевград

Ще се проведе на 26 март 2019г. от 14 часа

 в сградата на Колеж по енергетика и електроника към ТУ-София

Състезанието се организира от катедра ЕКСТ на КЕЕ към ТУ-София

Състезанието се провежда в съответствие със “Стратегията за развитие на образованието в община Ботевград за периода 2018-2023г.“ (план за действие за 2019г.) по мярка „Развитие на умения за успех у децата, учениците и студентите в община Ботевград“.

Към регламента

Към примерните материали

Към класирането