Текуща информация

Третото ученическо състезание
ЗАБАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 2017 Ботевград

Ще се проведе на 26 април  2017г. от 14 часа

 в сградата на Колеж по енергетика и електроника към ТУ-София

Състезанието се организира от катедра ЕКСТ на КЕЕ към ТУ-София

Към регламента

Към примерните материали