Най-добра статия на международна конференция

Най-добра статия на международна конференция

Ас. Здравка Чобанова от катедра ЕКСТ получи грамота за най-добра статия на „12-та Международна Конференция по Телекомуникации“, Валенсия, Испания 22-26 май 2016г. Статията е на тема „Implementation of an Energy Detection Based Cooperative Spectrum...