Ас. Здравка Чобанова от катедра ЕКСТ получи грамота за най-добра статия на „12-та Международна Конференция по Телекомуникации“, Валенсия, Испания 22-26 май 2016г.

Статията е на тема „Implementation of an Energy Detection Based Cooperative Spectrum Sensing on USRP Platforms for a Cognitive Radio Networks“