Студентите винаги са били символ на знаещи и мислещи хора, които търсят нови пътища в живота. Хора, които не признават табута и рушат бариери. Бъдете успешни, използвайте енергията си за  градивни, а не разрушителни цели! И не забравяйте – за да живеете на 6, трябва да работите на 7. Веселете се и празнувайте – днес денят е само ваш!

доц. д-р Павлинка Радойска, ръководител катедра ЕКСТ на КЕЕ към ТУ-София