Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ подпомага комуникацията между бизнеса, академичните среди и възпитаниците на ТУ – София. Обединява и координира дейността в тази насока в ТУ–София и звената му, в частност Колежа по Енергетика и Електроника. Центърът се занимава с разпространение сред студентите на информация относно стажантски програми, свободни работни места, стипендии, провеждане на фирмени представяния и др.

Всички настоящи и бивши студенти могат да се регистрират в Центъра „Кариера и възпитаници (алумни)“  на адрес http://alumni.tu-sofia.bg.