На 12 март се проведе церемонията по тържествено връчване на дипломите на випуск 2016 на специалност Приложна електронна и компютърна техника, КЕЕ към ТУ-София.

Дипломите бяха връчени от  проф. дтн Ради Романски, Зам. Ректор на ТУ-София и проф. д-р Ивайло Ганев, Директор на , КЕЕ към ТУ-София.

Отличниците на випуска са:

 • Даниела Георгиева Василева, наградена със:
  • Златен медал и грамота на ТУ-София;
  • грамота от КЕЕ за постигнат отличен успех;
  • грамота от Студентски съвет на ТУ-София за активна организационна дейност.
 • Стелиян Иванов Кимов, награден със:
  • Сребърен медал и грамота на ТУ-София
  • грамота от КЕЕ за постигнат отличен успех
 • Николай Иванов Иванов, награден с грамота от КЕЕ за постигнат отличен успех.
 • Стефан Цветанов Василев, награден с грамота от КЕЕ за постигнат висок успех.
 • Венцислава Красимирова Методиева, наградена с грамота от КЕЕ за постигнат висок успех.

Раздадени бяха и предметни награди от спонсорите:

 • Атлантис нет
 • Интегрейтид Микро-Електроникс България
 • Сенсата технолоджис България
 • Теда ММ