Готово е първото класиране на приетите студенти за 2017/2018 учебна година
Специалност: Приложна електронна и компютърна техника(ПЕКТ) – Ботевград

Класирането можете да видите тук.

Таксите за записване се внасят по банков път

 
КЕЕ БАЗА БОТЕВГРАД
Банкови сметки: BG24UBBS80023106027902
BIС код на банката: UBBSBGSF
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА