Организират се курсове CCNA1 и CCNA2. Курсовете ще се провеждат вечер, в подходящи за групата часове. Продължителност на курса – 70 учебни часа.

Курсовете ще стартират през първата седмица на октомври. Желаещите да се обаждат в

  • счетоводството на колежа: 0723 66 184;
  • или на телефон: 089 55 89 981 – Павлинка Радойска.