Катеда ЕКСТ от Колеж по енергетика и електроника към ТУ-София Ви кани на тържественото връчване на дипломи за образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър” на специалност „Приложна компютърна и електронна техника”.
Тържеството ще се състои на 16 март 2018 година (петък) от 18.00 часа в зала „Орханиец“ на Исторически музей гр.Ботевград.