Магистърско обучение

за завършилите направление 5.2.“Електротехника, електроника и автоматика“

(специалност ПЕКТ на КЕЕ към ТУ-София е в направление 5.2)

образователно-квалификационна степен магистър инженер

Специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника

Продължителност на обучението: 5 семестъра

Обучението е разделено на 2 етапа: допълващо и магистърско.

I етап

Продължителност на обучението: 2 семестъра (1 година)

Семестриална такса: 525 лв (https://tu-sofia.bg/application/333 )

Форма на обучението: платена, задочна

Учебен план: http://www.tu-sliven.com/uplanove/Upl_MasterDopylv/Upl_AIUT_MasterD_2013.pdf

II етап

Продължителност на обучението: 3 семестъра (1,5 години)

Семестриална такса: 350 лв (https://tu-sofia.bg/university/308 )

Форма на обучението: държавна поръчка, редовно

Учебен план: http://www.tu-sliven.com/uplanove/Upl_Master/UPlan_IPF_AIUT_mag_2013_bg.pdf

 

Кандидатстване

http://www.tu-sliven.com/priem-tu-sliven/BalMaster.html

Кандидатите трябва да са завършили ОКС “професионален бакалавър“ в направление 5.2 и да представят:

  • 4 снимки;
  • копие от дипломата за средно (+оригинала);
  • академична справка;
  • копие от личната карта.

Такси за кандидатстване:

30 лв кандидат-студентска такса

10 лв за комплект документи за записване

10 лв за:

  • доставка чрез куриер на документите за кандидатстване и записване;
  • транспортни разходи до гр. Сливен и обратно (560 км отиване и връщане).

 

За повече подробности – счетоводство (0723/60129) и учебен отдел (0723/66184).