Каним всички студенти на КЕЕ да открием новата учебна година на 16 септември 2018г. от 10 ч. в лекционна зала 2 в сградата на КЕЕ, Ботевград.