ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационен труд
на доц. д-р Дориан Асенов Минков
на тема:
„ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ТЪНКИ СЛОЕВЕ
И ПОВЪРХНОСТНИ ЦЕПНАТИНИ В МЕТАЛИ
ПОСРЕДСТВОМ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ МЕТОДИ
И ТЕХНОЛОГИИ“
за придобиване на Научна Степен
ДОКТОР НА НАУКИТЕ
Защитата ще се състои на 01.10.2018 г. от 13.00 часа
в Конферентната зала на БИЦ
(Библиотечно Информационен Център)
на Технически университет – София,
бул. „св. Климент Охридски“ 8, Студентски Комплекс, София