На 13 април 2019 г. ръководството на КЕЕ Ботевград тържествено връчи дипломите на 26 абсолвенти от 26-тия випуск на колежа в зала „Орханиец“ на Историческия музей .

Заместник ректорът на ТУ-София проф. Ради Романски връчи мечтаната диплома на първенците на випуска Мирослав Славчев,. Искра Трифонова, Емил Славков , Людмила Гълъбова. Той подчерта, че специалността „Приложна електронна и компютърна техника“, която завършват, е много актуална и дава многобройни възможности за професионална реализация.

19 от тазгодишните абсолвенти вече продължават обучението си в други вузове ( което е над 82 % ) от завършилите.

ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВУРШИЛИТЕ КЕЕ Е В МНОЖЕСТВО НАПРАВЛЕНИЯ

Някои от длъжностите, заемани от възпитаници на КЕЕ са:

  • Технич. ръководител Сградна автоматизация;
  • Разработчик на софтуер;
  • Контрольор качество;
  • Техник поддръжка;
  • Инженер процеси;
  • Ръководител направление Осветление;
  • Специалист производство и обучение;
  • Специалист материали;
  • Специалист измервателна лаборатория