АДМИНИСТРАТИВНИ И СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ СЕ ЗАПЛАЩАТ САМО ПО БАНКОВ ПЪТ

КЕЕ БАЗА БОТЕВГРАД

Банкови сметки: BG24UBBS80023106027902

BIС код на банката: UBBSBGSF

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА