Кандидатстване за евростипендия

Кандидатстване за евростипендия

Уважаеми студенти, На 28 ноември 2016 г. стартира кампанията по кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”....