За академията

Плакет послучай 10 години от създаване на академията.

Cisco мрежовата академия на Колежа по енергетика и електроника към ТУ-София е създадена е през май 2003г. В академията се провежда обучение по CCNA (4 семестъра)  в базата на колежа в гр. Ботевград.

Лице за контакти
доц.д-р Павлинка Радойска– преподавател по Компютърни системи, комплекси и мрежи

Инструктори:
доц.д-р Павлинка Радойска– преподавател по Компютърни системи, комплекси и мрежи
гл. ас. д-р Стефан Киранов – гл.ас. по Автоматика на дискретното производство

Желаещите могат да се обадят на телефон 0895589981 или да пишат на e-mail: otk_cisco@abv.bg
Цената за семестър е 270 лв.
За ученици и студенти – ГОЛЯМО НАМАЛЕНИЕ – 200 лв на семестър.

Какво е Cisco Мрежова Академия?

Програмата “Сиско Мрежова Академия” съчетава присъствено обучение и мултимедийни лекции в електронен вид с интегрирани тестове през Интернет. Програмата осигурява успешна подготовка на завършващите за работа в областта на мрежите и информационните технологии в обществени и частни организации, както и за последващо висше образование в областта на мрежите, компютърните науки или други, свързани с тях, области.

Професии, към които завършилите Сиско мрежовите академии могат да се насочат:

Като какви могат да работят завършилите Cisco Мрежова Академия?

  • Проектанти на мрежи
  • Търговци в хардуерни фирми
  • Мрежови администратори в софтуерни фирми
  • Консултанти продажби и маркетинг
  • Сервизни инженери
  • Мениджъри “Човешки ресурси” в ИТ фирми
  • Служители в ИТ отдели
  • Техническа поддръжка
  • Преподаватели
  • Трейнинг мениджъри